Elsikkerhet — for en tryggere elektrisk hverdag

El-vettregler

 • Det elektriske anlegget skal være dimensjonert etter dagens strømforbruk

 • Gamle ledninger og kontakter bør skiftes ut

 • Sikringer må ha riktig størrelse

 • Sikringsskapet må være utstyrt med jordfeilbryter

 • Bruk alltid autoriserte installatører ved arbeid på det elektriske anlegget

 • Gå aldri fra komfyren uten å slå av platene

 • Trekk alltid kontakten ut på termostatstyrte elektriske apparater

 • Ovner skal ha god avstand til gardiner, møbler og lignende

 • Frittstående stråle- og vifteovner skal bare brukes under tilsyn

 • Slå apparatene av - ikke la de stå i standby

Brannsikkerhet og ansvar

Det er huseier og/eller bruker av det elektriske anlegget som har det fulle ansvaret for at det blir forskriftsmessig utført. Over 40% av alle boligbranner skyldes feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Hvordan er det hjemme hos deg? Vi tilbyr elektrosjekk av ditt anlegg! Kontrollen innebærer at en elektromontør går igjennom det elektriske anlegget og utarbeider en rapport. Med denne rapporten og rådene fra elektromontøren, kan du vurdere om det er forhold ved anlegget du vil utbedre. Om ønskelig gir vi deg et uforpliktende tilbud på hva det vil koste å utbedre eventuelle feil eller mangler.

Elsikkerhet i hjemmet

Tar du noen enkle forholdsregler, minsker sjansen for brann eller skader som følge av feil bruk av elektrisk utstyr, eller feil i det elektriske anlegget:

 • Unngå overdreven bruk av skjøteledninger og andre provisoriske løsninger.

 • Legg ikke løse ledninger gjennom døråpninger eller slik at de kan bli skadet. Har du for få stikkontakter, anbefaler vi heller å montere flere.

 • Er sikringer, koblingsbokser, stikkontakter, støpsler eller brytere unormalt varme? Det kan tyde på en overbelastning eller en kontaktsvikt. Kontakt elektriker snarest.

 • Få utført jevnlig kontroll av den elektriske installasjonen. Bransjen anbefaler hvert femte til tiende år, avhengig av alder og størrelse på installasjonen. Rett eventuelle feil som avdekkes, da disse kan innebære brann- og berøringsfare.

 • Husk at det er eieren/brukeren som er ansvarlig for vedlikehold av elektriske installasjoner og utstyr, og er ansvarlig for at det benyttes kvalifisert personell til alle installasjons- og reparasjonsarbeider.

Hva kan du gjøre selv?

Dette kan du som privatperson gjøre selv med ditt elektriske anlegg:

 • Tilkoble/skifte støpsler med og uten jording, inntil 25A

 • Tilkoble/skifte skjøte- og apparatkontakter med og uten jording, inntil 16A

 • Montere bordlamper og lampetter med bevegelig ledning

 • Henge opp belysningsutstyr i takkrok

 • Montere varmeovner med bevegelig ledning

 • Skifte deksler på fastmonterte brytere, stikkontakter og koblingsbokser

 • Annet elektrisk installasjons- og reparasjonsarbeid skal utføres av fagfolk

Kontakt gjerne SEAS Spjelkavik Elektro AS for flere gode råd rundt elsikkerhet